Uczyć - Tworzyć - Wspierać

edukacja, animacja i aktywizacja społeczności senioralnej

Moduł I - Wymiana dobrych praktyk

Działania w module skoncentrowane są na promocję kultury i wymianę zespołów artystycznych pomiędzy placówkami UTW na Dolnym Śląsku

Więcej

Moduł II - Działania edukacyjne

Celem modułu jest wspieranie lokalnych UTW poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń mających na celu wzbogacenie oferty placówek edukacyjnych UTW

Więcej

Moduł III - Upowszechnianie nauki

Celem modułu jest umożliwienie seniorom udziału w zajęciach akademickich, które mają stanowić inspirację dla dalszych działań oraz sprzyjać budowaniu dialogu międzypokoleniowego

Więcej

Projekt „UTW: Uczyć-Tworzyć–Wspierać” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z funduszu na „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” w 2017 roku.

Superwizja - wnioski

Zespół ds. Superwizji - uwagi, wnioski, spostrzeżenia, refleksje

Czytaj dalej

Moduł III

PROJEKT UTW: „Uczyć – Tworzyć – Wspierać”. MODUŁ III. Upowszechnianie nauki, badań naukowych, działania międzygeneracyjne.

Czytaj dalej

Notatka podsumowująca moduł III

Notatka podsumowująca moduł III - autorka: Stanisława Warmuz

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca Projekt

„Są takie dni, gdy radość łączy się ze zdenerwowaniem i satysfakcją z dobrze wykonanego zadania”- mówiła dr Małgorzata Malec Rawiński otwierając w dniu 24 listopada 2017r. Konferencję podsumowującą Projekt UTW: „Uczyć- Tworzyć – Wspierać”.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca Projekt

Konferencja podsumowująca Projekt "UTW" - Wrocław 2017.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca moduł I i II

11.10.2017 r. - Konferencja podsumowująca moduł I i II Projektu "UTW".

Czytaj dalej

Galerie zdjęć

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt UTW: Uczyć - Tworzyć - Wspierać, fotorelacja. fot.: Angelika Marcioch

Zobacz galerię

Spotkanie w Gryfowie Śląskim, Moduł II

Ostatnie, VIII spotkanie w module drugim odbyło się W Gryfowie śląskim 13 czerwca 2017 r.

Zobacz galerię

Spotkanie w MATW, moduł II

Spotkanie VI w module drugim. 12.06.2017 r. - Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku.

Zobacz galerię

Spotkanie w Oławie, moduł II

Spotkanie II, moduł II, 30.05.2017 r., Oława.

Zobacz galerię

Spotkanie w Zgorzelcu - moduł I

Spotkanie VIII w module I - Zgorzelec, 29.05.2017 r.

Zobacz galerię

Spotkanie w Głuszycy - moduł II

5.06.2017 r. - wyjazd i spotkanie V w module drugim - Głuszyca, Uniwersytet Trzeciego Wieku W Głuszycy.

Zobacz galerię

Spotkanie w Zgorzelcu - moduł II

IV spotkanie projektowe w module drugim za nami. Odbyło się ono w Zgorzelcu, 1 czerwca 2017 r.

Zobacz galerię

Spotkanie w Strzelinie - moduł II

Strzelin, 31.05.2017 r. - spotkanie III w module II.

Zobacz galerię

Spotkanie we Wrocławiu - UTW w UWr, moduł I

Spotkanie VII w module pierwszym - Wrocław - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Zobacz galerię

Spotkanie w Legnicy - moduł II

Rozpoczynamy moduł II, pierwsze spotkanie szkoleniowe zrealizowane zostało 25 maja 2017 r. w Legnicy.

Zobacz galerię

Spotkanie w Oławie - moduł I

Za nami kolejne, V spotkanie projektowe. Tym razem byliśmy w Oławie.

Zobacz galerię

Spotkanie we Wrocławiu (MATW) - moduł I

Za nami IV spotkanie projektowe. Tym razem spotkaliśmy się we Wrocławiu w Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku.

Zobacz galerię

Spotkanie w Gryfowie Śląskim - moduł I

Mamy 57. uniwersytet trzeciego wieku na Dolnym Śląsku.

Zobacz galerię

Spotkanie w Legnicy - moduł I

Spotkanie w Legnicy pokazało nam, że wymiana dobrych praktyk między UTW jest nie tylko potrzebna, ale także owocna.

Zobacz galerię

Spotkanie w Strzelinie - moduł I

Pierwsze spotkanie w Strzelinie pokazało jak bardzo potrzebne są takie projekty.

Zobacz galerię


Partnerzy projektu