Kontakt

Projekt "UTW: uczyć - tworzyć - wspierać"
e-mail: projekt.utw@uwr.edu.pl
www: projektutw.uni.wroc.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w UWr
50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3

tel. (71) 367-20-01 (wew. 147)
email: utw@uwr.edu.pl
www: utw.uni.wroc.pl

Koordynatorka projektu
Małgorzata Malec-Rawiński
e-mail: malgorzata.malec-rawinski@uwr.edu.pl

Zastępczyni koordynatorki projektu
Project menagerka modułu II
Ilona Zakowicz
ilona.zakowicz@wp.pl

Project menagerka modułi I
Anna Gużda
ania.guzda@gmail.com

Formularz kontaktowy