Moduł III - Upowszechnianie nauki

III Upowszechnianie nauki, badań naukowych, działania międzygeneracyjneTrzeci moduł projektu zorientowany jest na upowszechnianie nauki oraz badań naukowych wśród słuchaczy UTW, ich aktywizację intelektualną i społeczną oraz poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także rozwój zainteresowań. Zamierzenia te będą realizowane poprzez uczestnictwo słuchaczy UTW w zajęciach akademickich, mieszczących się w stałej ofercie dydaktycznej jednostek Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. Głównym celem trzeciego modułu projektu jest włączenie osób starszych  do uczącej się wspólnoty akademickiej, co stworzy płaszczyznę międzygeneracyjnego poznania się.

Przy współpracy z wykładowcami Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zostaną wybrane najciekawsze wykłady, w których będą mogli wziąć udział seniorzy. Warto dodać, że koordynatorzy trzeciego modułu będą odpowiedzialni za opracowanie ścieżek edukacyjnych w następujących blokach:

  • Historia/Archeologia;
  • Kulturoznawstwo/Historia sztuki/Muzykologia;
  • Psychologia/Pedagogika;
  • Etnologia /Antropologia kulturowa.


Warto podkreślić, że formuła tego modułu umożliwia dialog międzypokoleniowy. Dzięki uczestnictwu seniorów na wykładach, w których zazwyczaj biorą udział studenci (młodzi dorośli) pozwoli na wzajemne poznanie się generacji, a w konsekwencji – na zmianę stereotypów dotyczących zarówno postrzegania osób starszych, jak i młodzieży.

Na zakończenie modułu przewiduje się organizację spotkania podsumowującego (z udziałem wolnych słuchaczy, przedstawicieli WNHiP, koordynatorów projektu i władz UWr), ogłoszenie wyników konkursu dla najaktywniejszych wolnych słuchaczy oraz konferencję naukowo-popularną.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane efekty projektu, wnioski, przemyślenia i konkluzje.

Galeria zdjęć
//projektutw.uni.wroc.pl/galeria


Aleksandra Marcinkiewicz-Wilk - biogram
projektutw.uni.wroc.pl/projekt/kadra/aleksandra-marcinkiewicz-wilk