Zespół ds. superwizji

Zespół ds. superwizji - zespół wolontariuszy i wolontariuszek, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim, którego celem jest obserwacja i monitorowanie działań edukacyjnych w ramach projektu; uczestnictwo w spotkaniach partnerów; sporządzanie notatek ze spotkań; przygotowanie rekomendacji dotyczących jakości prezentowanych przez lokalne Uniwersytety Trzeciego Wieku ofert edukacyjnych oraz możliwości ich implementacji w innych ośrodkach tego typu na Dolnym Śląsku (rekomendacje odnoszą się do słabych i mocnych stron stosowanych form i metod edukacyjnych).

Pracom zespołu towarzyszy świadomość, iż dobra i życzliwa superwizja może działać z korzyścią dla działań oferowanych przez uczącą się społeczność Uniwersytetów Trzeciego Wieku – edukacyjnie, motywacyjnie i mobilizująco.

Zespół do spraw superwizji

Stanisława Warmuz
przewodnicząca zespołu ds. superwizji

Superwizorki i superwizorzy - moduł I
Bronisława Strzelecka
Teresa Hyżak
Beata Chłap
Krystyna Błońska
Wanda Paszke
Jerzy Sosnowski
Renata Babac-Stencel
Teresa Dźwigałowska
Aleksandra Wrzos

---
Notatki do pobrania
Kliknij - Notatki znajdują się na końcu strony.